ความหมายของดอกไฮเดรนเยีย และ ประวัติความเป็นมา เก๋ๆ เข้าใจง่าย

ภาพดอกไฮเดรนเยียสวยๆ

ที่มาและสัญลักษณ์ของไฮเดรนเยีย

ถูกค้นพบ ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น มีเรื่องราวความเป็นมาคือ องค์จักรพรรดิ ได้มอบดอกไม้ชนิดนี้ให้แก่ครอบครัวของหญิงสาว ที่พระองค์ทรงชอบ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความรักและความจริงใจ ที่มีต่อหญิงสาวผู้นั้น

ชื่อของ ไฮเดรนเยียนั้นมาจากภาษากรีกคือคำว่า Hydor ซึ่งแปลว่าน้ำ และ Angos แปลว่า เหยือกหรือภาชนะ จึงแปลรวมรวมได้ว่าเป็นภาชนะสำหรับรองรับน้ำ ซึ่งก็สามารถอ้างอิงได้ถึงลักษณะของดอกซึ่งชื่นชอบน้ำและมีรูปร่างคล้ายกับถ้วย

รูปร่างของดอกไฮเดรนเยีย นั้นมีลักษณะเป็นกลีบดอกเล็กๆรวมกัน

สื่อความหมายถึง ความละเอียดอ่อนใส่ใจและนอกจากนี้สามารถส่งมอบแทนความรู้สึกขอบคุณ และความจริงใจ ก็ได้เช่นกัน

ดอกไฮเดรนเยียมีหลากหลายสี ซึ่งแต่ละสีก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นดังนี้

 • สีชมพู สื่อถึงความรักที่อ่อนโยน จริงใจ
  ดอกไฮเดรนเยียสีชมพู
 • สีฟ้า คือ ความเข้าใจ ความเรียบง่าย และการให้อภัย
  ไฮเดรนเยียสีฟ้ากับความหมายดีๆ
 • สีม่วง แสดงถึงความมีเสน่ห์ ความหรูหรา
  ภาพไฮเดรนเยียสีม่วง
 • สีขาว แทนความบริสุทธิ์ใจ ละเอียดอ่อน
  ดอกไฮเดรนเยียสีขาว
 • สีเขียว เป็นความสวยงามโดยธรรมชาติ
  รูปไฮเดรนเยียสีเขียว

Related PostLeave a comment

Please note, comments must be approved before they are published