ดอกไม้สไตล์อังกฤษ ด้วยรูปแบบและเทคนิคขั้นสูง ซึ่งเป็นการจัดดอกไม้สไตล์อังกฤษ มีความแตกต่าง โมเดิร์นเราคัดเลือกดอกไม้ ที่สดใหม่ มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้ผู้รับได้อย่างประทับใจ

Floraison Flowers by Laongsri has been founded on April 2016. With Mr.Laongsri’s passionate love of flowers arrangement,
He have crafted many flower bouquets, vases, baskets, wreaths also other floral decoration related
e.g. wedding events. 10 years experienced with exceptional floral art skill of Mr.Laongsri makes him obviuosly different from other florists. The signature of Floraison by Laongsri is English-Romanian floral style, internationally high-class floral arrangement.- Floraison by Laongsri –